Medlemsmeny • Referat fra ekstraordinært styremøte i Josefinekoret 17.4.2020

  Sted: Baker Hansens lokaler Adamstuen
  Tid: fra kl. 14.30 til 1630
  Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti K Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Kirsten Wiingaard Grønn (deler av møtet)
  Forfall: Greet Johnsen
  Referent: Anne Iversen

  Sak 1: Innkallingen og dagsorden ble godkjent
  Sak 2: Referat fra styremøte i Josefinekoret 13.03.20 samt e-post fra styreleder til Kirsten og Natasjaz om avlønning frem til 20.04 ble godkjent
  Sak 3: Økonomi og korets fremtid

  • Øving i koret etter åpningen av Fagerborg skole

  Økonomipunktet ble drøftet i sammenheng med forslag til hvordan vi kan holde korets aktivitet i gang med alternative opplegg resten av året. Koret må følge myndighetenes retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til koronaviruset. Myndighetene anbefaler at det ikke bør være mer enn 5 personer samlet i en gruppe. Det må være 2 meters avstand fra hverandre. Når Fagerborg skole åpner opp igjen, foreslår vi at koret oppretter 5-person grupper. Lokalene på Fagerborg er så store at vi kan ha 3 til 4 grupper samtidig. Hver øvelse begrenses til halve kortiden slik at to økter kan gjennomføres hver tirsdag. Når øvelsen er over, må gruppen som er ferdig med å øve gå hjem. På denne måten kan vi f.eks. ha alt/ sopran en tirsdag og neste tirsdag bass/tenor. Dirigenten og repetitøren får betaling som for vanlige korøvelser. Vi fortsetter å øve på Haydn Missa Cellensis og Faures Cantique og fyller på med noe nytt f.eks. de 7 kjente perlene som ble foreslått til landsfestivalen i Trondheim. Vi regner ikke med at åpningen av Fagerborg skole skjer før etter sommerferien

  • Øving i koret før åpningen av Fagerborg skole

  For å holde aktiviteten i koret i gang frem til sommeren, foreslås det at vi begynner med hjemmeøvelser hos de som har plass og piano. Vi øver med inntil fem personer i en gruppe og øver på Haydn Missa Cellensis og Faure Cantique eventuelt noe annet. Styret anbefaler at øvelsene ikke holdes på Nesodden fordi det er frarådet å bruke offentlig transport hvis det kan unngås. Følgende datoer ble foreslått som øvelsesdatoer: tirsdager fra 28.4 til og med tirsdag 9.6. Dirigenten står fritt til å sette sammen gruppene f.eks. blande stemmegruppene og også vurdere hvordan øvelsene skal gjennomføres. Kirsten får betaling, når gruppene starter opp, som for vanlige korøvelser. Siden det er 5 personer i en gruppe synes styret at det ikke er naturlig at Natasja deltar.

  Kormedlemmene tilskrives. Det er frivillig om den enkelte i koret vil delta 5-person grupper.

  Sak 4: Josefinekorets årsmøte for 20191utsettes. Det undersøkes hvilke elektroniske plattformer som eventuelt kan brukes for å få gjennomført årsmøtet.
  Sak 5: Korets søknad om midler til konserten 22 mars fra korforbundet
  Svar på søknaden kommer 22.4. 20. Det ble bestemt at pengene koret får tildelt, skal gis til de profesjonelle utøverne og deles likt mellom de profesjonelle utøverne (9 kunstnere)

  Sak 6: Styrets førstkommende møte holdes 12 mai kl. 16.00

  Sak 7: Eventuelt
  • Kontrakten mellom Josefinekoret og Kirsten Wiingaard Grønn. Arild utarbeider utkast til ny kontrakt basert på utbetaling i 10 måneder og ikke 12 som i dag. Endringen skal selvfølgelig ikke påvirke honoraret. Behovet for ny kontrakt skyldes bl.a. at kontrakten bør være tydelig på at det ikke er tale om et tilsettingsforhold, men kontrakt med en selvstendig næringsdrivende.

  • Kristine Ramm bes møte i styremøtene fremover for Greet Johnsen. Kristine er valgt som Greets vara.


  Referat fra styremøte i Josefinekoret 28.01.2020

  Sted: Baker Hansens lokaler, Adamstuen

  Tid: fra kl. 16.00 til kl 18.00

  Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti K Engebretsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Greet Johnsen, Kirsten Wingaard Grønn (deler av møte)

  Referent: Greet Johnsen

  Sak 1: Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

  Sak 2: Referatet fra styremøte 26.11.2019 ble godkjent etter at setningen «Liv Simonsen har i samråd med Arild sjekket alternative overnattingsmuligheter og funnet frem til et vandrehjem som ligger litt utenfor sentrum» blir strøket.

  Sak 3: Regnskap for 2019 ble godkjent. Resultatet viser en beholdning på kr 73 805, kr 15 009 mindre enn forrige år. Der var 37 betalende medlemmer ( Ingeborg deler av året)

  Sak 4: Budsjett for 2020. Innværende året er det 38 betalende medlemmer. Resultat for budsjett 2020 er et overskudd på kr. 34.155 hvilket er kr. 39 650 mindre enn i 2019. Vi diskuterte forskjellige løsninger for neste års program den i forhold til økonomiske situasjonen. Kjersti tar kontakt med korforbundet for å finne ut hvilke muligheter de kjenner til (vennskapskor oa?). Den økonomiske situasjon skal tas opp igjen på møte 31.03.2020 og bør følges opp kontinuerlig.

  Sak 5: Seminaret 29.02- 1.03. 2020. Vi møtes i Fagerborg menighetshus (Rosenborg gt. 3) lørdag kl. kl 10.00 - kl. 17.00. Husk å ta med matpakke.

  Vi møtes til fest hos Liv i Tuengen alle 5 kl. 18.00. Vi trenger flere enn Sissel til og være med på festkomite. Hver og en tar med seg drikke. Kjersti baker en kake.

  Søndag møtes vi kl. 10.00 og avslutter kl. 14.00

  For seminaret og festen betales det: kr. 250 for leie av lokalet og kr. 300 for maten. Dette må alle betale innen 15. mars. Dette legges fram til medlemmer etter vi har lagt fram utgifter til deltagelse i Trondheim. Leie av lokalet er kr 8000.

  Sak 6: Landsfestivalen i Trondheim. Vi gjennomgikk alle punktene som Arild hadde sendt oss via email. Sissel betaler for korets deltagere den 15.02.2020. Beløpet er sammensatt av følgende poster:
  Festivalkontingent kr 500 og festivalpass kr. 990 eller kr. 690 avhengig av om man skal delta på sangerfesten eller ikke. Arild sender ut en email til deltagerne med frist 08.02.2020 for ovennevnte beløp til kontonummer: 92353118880.

  Vi oppfordrer medlemmene til å delta på sangerfesten torsdag den 4.06.2020. Dette koster kr. 300.

  Denne helgen skal vi delta på sang i katedralen, verdslig konsert, åpningskonsert og utendørskonsert.

  Arrangementet Bakklandet og kjente perler er frivillige.

  Sak 7: Referat fra Kjerstis møte i Sagene kirke. Kjersti hadde et møte med Audhild Årøen. Vi kan ta brannvakten på lørdag selv, Arild og Kjersti skal få instrukser. Notestativer må medbringes. Belysning i kirken er ok. Viktig at Kjersti får navn på sangere og musikerne for Kirkens nettside og vår egen nettside. Vi skal spørre om Sunniva kan lage konsertplakaten. Kirsten lager programmet. Skal teksten stå på både latin og norsk i programmet? Lørdag 21. mars møter vi fra kl. 12.00 til 18.00. Søndag fra 15.00 til 20.30. Sagene kirke vil være åpen både lørdag og søndag unntatt under konserten vår. Vi skal spørre om mennene til Liv Eli og Anne T kan ta seg av billettsalget. Vi hadde gode erfaringer med Vipps i fjor.

  Sak 8: Forslag om en liten pratepause. Kirsten skal stramme inn under sang og info. Syng kun når det er din stemme som øves.

  Sak 9: Avtale med Kirsten og Natasja vedrørende Trondheim.
  Honorar og utgiftsdekning for Kirsten og Natasja for Landsfestivalen i Trondheim ble endelig fastlagt utenfor møtet.

  Referat fra styremøte i Josefinekoret 26.11.2019

  Sted: Baker Hansens lokaler, Adamstuen,
  Tid: Fra kl. 16.30 til kl. 18.00,
  Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Greet Johnsen, Kirsten
      Wiingaard Grønn i deler av møtet
      Referent: Sissel Ledang
  Sak 1 Innkallingen og dagsorden ble godkjent
  Sak 2 Referatet fra styremøte 22.10.2019 ble godkjent
  Sak 3 Konserten i Sagene kirke søndag 22.mars 2020

  I forbindelse med vår konsert i Sagene kirke har det kommet opp et spørmål om brannvakt. I Skøyen kirke tok vi dette ansvaret selv etter opplæring av kirkens folk. Sagene kirke ønsker å leie inn vakter. Det vil gi oss en økt kostnad på kr 1720 kr. Kjersti purrer på saken og ser om de kan akseptere at vi benytter frivillige til brannvakter.
  Sak 4 Korfestival i Trondheim 4.-6.juni 2020

  Josefinekoret er påmeldt Korforbundets festival i Trondheim 4.-6. juni 2020 og har betalt påmeldingsavgift kr 2000. Det er stor interesse i koret for å delta. Festivalen blir ganske kostbar for den enkelte. Arild har sjekket alternative overnattingsmuligheter og har sammen med Liv Simonsen funnet frem til et vandrerhjem som ligger litt utenfor sentrum. I helgene går det buss til sentrum hvert 20. minutt ellers hyppigere. Det er reservert til sammen 24 senger fordelt på 6 to sengs rom og 3 4 sengsrom.

  I tillegg er det mulig å reservere enkelt og dobbeltrom på hotell i to prisklasser. Disse hotellene har Festivalen reservert.

  Arild sender mail til korets medlemmer pluss Kirsten og Natasja om hvordan den enkelte ønsker overnatting.
  Sak 5 Faggruppen

  Sissel har hatt møte med faggruppen. De har vært involvert i festivalen i Trondheim. Dersom Arild har behov for hjelp til arbeidet med festivalen, kan han kontakte dem.

  Faggruppen trekkes også inn i oppdatering av korets hjemmeside sammen med Sissel.
  Sak 6 Semester avslutning 10. desember 2019

  Koret skal synge på Madserudhjemmet 10.desember.Vi møter der kl 18 til oppvarming og synging kl 18.30 Etter sangen samles vi hos Anne I og Ragnvald B.til hyggelig lag. Margareta, Svein og Vivi inviteres Alle har med seg mat og drikke Sissel, Greet og Kjersti påtok seg å lage kake.
  Sak 7 Eventuelt

  Møteplan våren 2020
  28.01,
  31.03,
  21.04 årsmøte. Det kan kalles inn til ekstra møter ved behov


  Referat fra styremøte i Josefinekoret 22.10.2019

  Sted: Baker Hansens lokaler, Adamstuen, Tid: Fra kl. 16.30 til kl. 18.00, Til stede: Arild Kjerschow, Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Greet Johnsen, Kirsten

         Wiingaard Grønn (deler av møtet)

  Referent: Anne Iversen

  Sak 1 Innkallingen og dagsorden ble godkjent
  Sak 2 Referatet fra styremøte 27.08.2019 ble godkjent etter at kommentarene ble innarbeidet innen fristen utløp på 1 uke etter utsendelse
  Sak 3 Et brev til styre fra Peder Christian Kjerschow. Styre ønsker å komme tilbake til saken i førstkommende styremøte
  Sak 4 Korets økonomi
  A) Utkast til korets budsjett for 2020. Budsjettet var sendt medlemmene før møtet. Det ble besluttet at kormedlemmene dekker utgiftene for notene delvis selv 250 kr pr. person.
  B) Utkastet var lagt frem nå for å anskueliggjøre konserten i mars sin påvirkning på korets økonomi i 2020. Budsjettet tas opp som egen sak senere.
  C) Utkast til budsjett for korets seminar 29.2 – 1.3 2020 og utkast til korets budsjett for konserten i Sagene kirke 22.3.2020. Budsjettet var sendt medlemmene før møtet.
  Det ble bestemt at kormedlemmene selv dekker utgiftene ifm leie av lokaler i Fagerborg Menighetshus kr 250 pr deltaker. Videre ble posten honorarer til profesjonelle utøvere generalprøve og konsert endret til 5 musikere og 4 solister (a 6000) 54000 kr. Endringen innarbeides i nytt budsjett.
  Sak 5 Skal koret dekke utgifter/merutgifter pga forfall til deltakelse i Lom? Koret dekker ikke billettutgiftene til de tre som ikke kunne delta og bruke billettene sine. Koret dekker ikke merutgift ved at kormedlem ikke fikk mulighet til å dele utgift til rom i hytte.
  Sak 6 Eventuelt
  A) Korfestival i Trondheim (Olavsdagene) 4-6 juni 2020. Arild Kjerschow forbereder saken
  B) Korets faggruppe. Igangsettelsen av faggruppen utsettes til våren.
  C) Fordelingen av utgifter ifm korets seminar 29.02-1.3 2019
  Korets medlemmer dekker utgiftene kr 250 pr. person for leie av Fagerborg Menighetshus lokaler. I tillegg kommer utgifter ifm festmiddag om kvelden som hver deltaker må dekke selv. Det vil bli tatt kontakt med et cateringselskap og undersøkt ulike muligheter for menyer. Anne Iversen kommer tilbake til koret med et opplegg.

  Referat styremøte for Josefinekoret i Baker Hansens lokaler Adamstuen 27.august 2019 kl. 16.45

  Til stede: Kjersti Engebrigtsen, Sissel Ledang, Anne Iversen, Arild Kjershow, Greet Johnsen(referent) og Kirsten Wiingaard Grønn fra kl 16.45 til 17.50.

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

  2. Referat fra forrige styremøte
  Referat fra styremøte er godkjent hvis ikke annet blir sagt innen en uke etter utsendelse.

  3. Plan for styremøter denne høsten: 22.10.2019 og 26.11.2019.

  4. Tidspunkt for neste konsert. Kirsten hadde flere forslag til konserttidspunkt. Vi landet på følgende datoer for generalprøve og konsert:

  a. 21.-22 mars 2020

  b. 9.- 10 mai 2020

  c. 25- 26 april 2020 er usikker fordi Natasja ikke tror hun kan spille tirsdagen i forkant.
  Siden vi ikke kan ha konsert i Skøyen kirke, må vi finne andre lokaler. Dette viser seg å ikke være så lett. Kjersti skal undersøke om vi kan ha konsert i følgende kirker: Fagerborg, Margaretakyrkan, Kampen, Vålerenga, Nordberg og Uranienborg. Det kan også være aktuelt å undersøke andre egnede lokaler enn kirker. Det er veldig viktig at vi vet det temmelig raskt for at medlemmene kan sette av datoen i kalenderen sin.

  5. Sted og tidspunkt for seminar. Arild hadde en spørreundersøkelse, som viste følgende prioritering:

  - Seminar i Oslo med sammenkomst om kvelden.

  - Voksenåsen på dagstid med lunsj og sammenkomst i byen om kvelden.

  - Voksenåsen med overnatting eller et annet sted, f.eks. Granavollen.

  Kirsten følte at helheten blir litt borte hvis flere ikke ønsker å møtes på kvelden også. Vi trenger øvelseslokaler til seminaret og Kjersti skal kontakte Korforbundet, mens Anne skal undersøke evt. andre øvelseslokaler.
  Vi landet på helgene i uken 9 eller 10 for seminar.
  Kjersti skal søke om konsertstøtte den 15 sept. eller 15 mars.

  6. Økonomisk status

  Sissel la fram budsjett og regnskap for Dixit Dominuskonserten. Resultatet viser høyere solistutgifter og høyere billettinntekter enn budsjettert. Resultatet er kr 83 899 mot beregnet kr 84 000.
  Økonomien for øvrig viser en forventet beholdning på kr 50 000 ved årsskiftet.

  7. Eventuelt.

  De nye notene kostet kr 11 241, dvs kr 288 pr kormedlem. Dette er utgifter medlemmene tidligere har betalt. Samtidig har Korforbundet innvilget koret støtte til noteinnkjøp.
  Vi sjekker hva støtten innebærer og drøfter nærmere hvordan vi gjør dette.