Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake

  Årsberetning 2020-2021

  Denne årsberetningen gjelder perioden fra forrige årsmøte 25.05.2020 til dette årsmøte 08.06.2021.

  Våren 2020
  Koret hadde etter årsmøte 25.05 en hyggelig sommeravslutning i hagen til Elisabeth og Terje på Smestad med sang og hyggelig samvær.

  På våren var vi 39 betalende medlemmer.

  Høsten 2020 Koronaepidemien preget også denne høsten, men vi klarte likevel å ha 7 regulære korøvelser på Fagerborg skole der vi forberedte oss på oppførelsen av Missa Cellensis i C av Josef Haydn i Sagene Kirke. Vi hadde dessuten en ekstraøvelse i Sagene kirke 18.10. Det var stor entusiasme i koret tross mange begrensninger om avstand og vasking av hender osv. på grunn av epidemien.

  Konserten på Alle Helgens dag 01.11 ble gjennomført med stor entusiasme og ble meget vellykket mye takket være vår iherdige og tålmodige dirigent. Det var fullt hus og publikum var mer enn vanlig begeistret. Takket være en fin video tatt av Ingjerds mann Michael, er deler av konserten foreviget og ligger i dag på Youtube. Det ble en fin reklame for Josefinekoret. Den ligger også på vår hjemmeside.

  Dagen etter det som skulle vise seg å bli den siste korøvelsen det året kom beskjeden om at måtte vi stenge ned. Det var derfor ingen aktivitet frem til nyttår. Vi hadde to styremøter den høsten. På høsten var vi 33 betalende medlemmer.

  Våren 2021
  Året startet med en stor grad av usikkerhet for koret på grunn av fortsatt nedstenging, men vi ble enige om å starte opp med øvelser på ZOOM 26 januar. Vi har hatt 13 øvelser frem til 11.05. Kirsten har delt opp øvelsene etter stemmegruppene med en samlet øvelse til slutt der Natasja har spilt. Styret har denne våren hatt drøftinger med dirigenten om en ny kontrakt. Disse drøftingen er utsatt.

  På våren ble retningslinjene strengere og vi har holdt styremøtene hos de av oss som hadde god nok plass (mens det var lov å ha 5 på besøk). Vi har hatt 6 styremøter hvorav et kontraktsmøte, og et ekstraordinært styremøte. Styret skal i tiden fremover sende saksliste for styremøtene til varaene. På møte 26.04 ble varemedlemmene invitert som observatører. To møter ble holdt på ZOOM. Siste møte ble holdt 20.05.

  I begynnelsen av mai ønsket styret å informere dirigent og medlemmer om bakgrunnen for drøftingene om ny kontrakt med dirigenten. Drøftingen/ konflikten besto i at dirigenten var uenig i styrets forslag om at dirigenten ikke skulle være medlem av styret.

  Dirigenten, som mottok denne informasjonen først, sendte en oppsigelse til styret. Styret informerte medlemmene om saken og dirigentens oppsigelse. Dette førte til et krav om mer informasjon fra medlemmene og det ble invitert til et informasjonsmøte på ZOOM 11.05. Årsmøte ble derfor utsatt til 08.06. På infomøte 11.05 ble drøftelsene mellom dirigenten og styret diskutert og et av styremedlemmene presenterte derfor et kompromissforslag der man frafalt forslaget om at dirigenten skulle tre ut av styret på visse betingelser. Dette resulterte i at dirigenten meddelte at hun vurderte å komme tilbake under forutsetning av at styret fikk en ny sammensetning. På siste styremøte 20.05 besluttet samtlige i styret å stille sine plasser til disposisjon.

  Styrets sammensetning har vært følgende:
  Kjersti Kramm Engebrigtsen (styreleder)
  Kirsten Wiingaard Grønn (dirigent)
  Sissel Ledang (kasserer)
  Elisabeth L´orange (stemmekontakt 1. sopran)
  Kristine Ramm (vara for sopranene)
  Anne Iversen (2. alt, stemmekontakt alter)
  Katja Bø (vara for altene)
  Arild Kjerschow (1. bass, stemmekontakt for herrestemmene)
  Axel Ødegaard (tenor, vara for herrestemmene)
  Øvrige tillitsvalgte:
  Valgkomité: Eva Bøhn, Peder Christian Kjerschow og Randi Børresen
  Revisor: Sunniva Jakhelln
  Plakatansvarlig: Sunniva Jakhelln
  Vinlotteri: Jan Novotny
  Oppstilling konserter: Kjersti Kramm Engebrigtsen
  IKT/PR-ansvarlig: (redigering av nettside mm.) Anne Tillier ved Sverre Palmstrøm

  Medlemmer
  Ved forrige Årsmøte var vi 39 aktive sangere. I april 2021 er vi 33 aktive sangere i koret. Det er gjennomsnittlig 15-20 av kormedlemmene som er med på ZOOM øvelsene.

  KKE 21.05.2021

  Valgkomiteens instilling: Nytt styre