Medlemsmeny  • Bli Medlem

    Josefinekoret har en stabil medlemsmasse med en trygg og humørfylt atmosfære. Sanggleden står i høysetet, men vi strekker oss langt for å yte vårt beste. Nye medlemmer er alltid velkommen og blir godt tatt imot.

    Medlemskap forutsetter at man synger rent og har en visst kjennskap til bruk av noter under innøvingen.
    Interesserte kan ta kontakt med vår dirigent for nærmere avtale og stemmevurdering.

    Interessert? Kom og syng med oss, da vel!!