Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • JOSEFINEKORET : Ledelse gjennom tidene

  Grunnlegger Holger Arden 1982 som musikklærer på Antroposofisk seminar i Josefinegt. 12.

  Dirigenter:
  Holger Arden 1982 - 95
  Sverre Andenæs 1995 - 2001
  Dag Orebakk 2002 -2004
  Kirsten W Grønn 2004 –


  Sangpedagog og repetitør
  Ingrid Sahlin 1982 – 1997


  Repetitør
  Natasja Rybak 2006 –


  Styreledere
  De første par årene var koret fullstendig Holgers prosjekt, uten noe styre. For å kunne søke på støtteordninger osv, ble koret formalisert via opprettelse av et styre i 1984.

  Holger Arden 1982 - 94
  ?? 1984 - 86
  Dag Klaastad 1986 - 88
  Vigdis Ommedal 1988 - 89
  Harald Slaatrem 1989 - 94
  Kjetil Eiane 1994 - 95
  Ragnar Blekeli 1995 - 98
  Karin-Anna Eek 1998 - 03
  Tone Scou Wetlesen 2003 - 05
  Svein Haugen 2005 - 07
  Alice Braadland 2007 - 10
  Peder Chr Kierschow 2010 - 14
  Ragnar Blekeli 2014 - 16
  Kjersti Engebriktsen 2016 - 21
  Peder Christian Kjerschow 2021 –


  Kasserer/Regnskapsfører/
  Dag Klaastad 1984 - 86
  Per Skumsvoll 1988 - 90
  Claudia Behrens 1990 - 92
  Berit Almaas Bruun 1992 - 95
  Åse Løset 1996 - 99
  Solbritt Holm 1999 - 02
  Jan Novotny 2002 - 03
  Anne Tillier 2003 - 15
  Liv Simonsen 2015 - 18
  Sidsel Ledang 2018 - 21
  Jon Røed 2021 – 22
  Anders Grøndahl 2022 –


  Fysisk oppvarming
  Kjersti Engebrigtsen ca 1996 – 2001
  Asle?? ca 2001 – 2003
  Anne Tillier ca 2003 – 2014
  Dirigent Kirsten G. 2014 -


  Plakatansvarlig
  Sunniva Jakhelln ca 2000 -