Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake

  Referat fra styremøtet 14. juni 2022

  1. Musikken
  Vi satser på konsert (med Dvoraks messe i D, op. 68) før påske i 2023:
  Foreløpig forslag til dato og sted: lørdag 25. mars 2023 i Fagerborg kirke. Vi vil foreslå et nytt samarbeid med kirken (v/kantor Gjermund Brenne) med tanke på en mulig gjentagelse av messen i
  søndag 26. mars.  Vi vil trenge 4 solister + en instrumental minimumsbesetning på 4 strykere + klaver (Natasja).
  Dessuten vil vi trenge flere tenorer i koret og helst også flere sopraner.

  For øvrig vil Kirsten – utfra hvordan innøvingen av hovedverket skrider frem – vurdere muligheten for å forberede et juleprogram for et ikke-betalende publikum i desember.


  2. Økonomi
  Kasserer Anders gjorde rede for vår økonomiske situasjon: Vi har pr. dags dato kr. 88.000 på konto.  Hvis antallet kormedlemmer forblir på nåværende nivå eller forhåpentligvis noe høyere, viser et grovt overslag at en fortsatt semesterkontingent på 1.600 (eller noe mer fra de som ønsker) bør kunne finansiere korets faste kostnader, dvs honorar for vanlige øvelser (dirigent og repetitør) og årsavgift til  Korforbund (konsertkostnader må dekkes ved tilskudd og billettinntekter *).

  3. Rekruttering av nye kormedlemmer og reklamering for konsert
  Samtale ang. mulige tiltak:        

  Konserten annonseres på Korforbundets sider og sangere (tenorer og sopraner) søkes. Det samme settes inn på vår hjemmeside.

  Kormedlemmene prøver å rekruttere sangere i sin omgangskrets. Konserten annonseres på Hva skjer i Oslo? – og på andre gratissteder. Alle kormedlemmer sender ut konsertinformasjon til sin omgangskrets. Hva med å opprette en Facebook-side for koret?

  Ref. PCK 15/6 2022

  P.S. Til info:
  1. Kirsten har etter styremøtet minnet om at vi bør annonsere Dvorak-konserten på Korforbundets sider allerede nå og samtidig søke nye sangere til koret - fortrinnvis tenorer og sopraner - ev. bare til dette konsert-prosjektet. PC tar seg av saken.
  2. Oversikt over deltagelse/fravær på vårens øvelser er nå sendt inn som grunnlag for tildeling av voksenopplæringsmidler. 
  3. Søknad om momskompensasjon er sendt inn basert på utgifter i vårt årsregnskap for 2021.
  4. Høstens første korøvelse blir sannsynligvis tirsdag 23. august. Bekreftelse kommer senere.


  *) Anders' presisering: Regner man inn den «faste» medlemsstøtten som koret mottar fra Korforbundet, vil man få et lite pluss. Konsertkostnadene må dermed dekkes av nevnte «pluss» sammen med Korforbundets konsertstøtte, evt. andre tilskudd og billettinntekter, enten det blir bare én fremføring av messen på en kveldskonsert eller to fremføringer ved deltagelse i gudstjeneste og dermed høyere honorarer til musikerne, men gratis kirke.