Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake

  Referat fra styremøte 20.05. 21 hos Sissel

  Sak 1 Innkalling og dagsorden
  • Innkalling og dagsorden ble godkjent

  Sak 2 Situasjonen for styre pr i dag
  • Styret inkludert varamedlemmene stiller sine plasser til disposisjon og ber valgkomiteen avgi innstilling til nytt styre
  • Styret hjelper gjerne det nye styret med informasjon om styrearbeidet
  • Styret anbefaler det nye styre til å gå igjennom rutinene for styre arbeidet

  Sak 3 Forberedelse Årsmøte 8 juni 21
  • Sakspapirer er sendt medlemmene unntatt:
  • Oppdatert årsberetning
  • (sendes ut i løpet av noen dager)
  • Valgkomiteens innstilling
   Ny innstilling sendes kormedlemmene innen fristen for utsendelse av dokumenter til årsmøtet ,14 dager før.

  Sak 4 Eventuelt
  • Ingen saker