Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake

  Referat fra styremøte i Josefinekoret 7. mars 2023


  Tilstede: Anne Tillier, Elisabeth Fürst, Jan Novotny. Kirsten Grønn. Peder Chr. Kjerschow, Kristine Ramm, Anders Grøndahl.

  Gjennomgang av siste forberedelser til konserten, fordeling av oppgaver:

  • Annonsering på kirkens hjemmesider - P Chr
  • Annonsere på «Hva skjer i OSLO» - Kristine
  • Mikrofon til Kirstens annonsering, - Kristine
  • Solistenes kvartettnummer nesten klart
  • Anders trykker flere plakater til opphenging i strøket rundt kirken DET MÅ FØYES TIL AT VI BARE TAR VIPPS OG KONTANTER (klistres på plakatene!!!)
  • Programbillettene utdeles på øvelsen neste tirsdag
  • Alle korister kjøper som tidligere 3 billetter hver, til kr 250

  De som har penger til gode fra oppholdet på Voksenåsen kan trekke fra dette. Anders sender ut mail med detaljer om dette.

  Konsertantrekk: sort

  Vi holder korøvelse tirsdagen etter konserten.

  Anders purrer på utestående kontingenter.

  Repertoire samtaler for våren er påbegynt. Vi har 12 øvelser igjen før 13. juni som antagelig blir avslutningen før sommeren. Åpent hvordan vi avslutter semesteret, med en konsert ? evt. uten betaling? Ingen beslutning tatt.

  Spørsmål om separatprøvene for stemmegruppene kvalifiserer for utbetaling for korforbundet?

  Ja,vi har sjekket etter styremøtet. Separatprøver med mer enn 3 personer tilstede kvalifiserer. Peder får lister og melder inn.

  Og

  Vi holder årsmøte den 18 april, siste del av korøvelsen.

  Referat: Kristine