Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake

  Tilstede: Kjersti Engebrigtsen, Elisabeth L’orange Fürst, Sissel Ledang, Arild Kjerschow, Kirsten Wiingaard Grønn, Katja Bø (varamedlem/observatør) Kristine Ramm(varamedlem/observatør) Axel Ødegaard(varamedlem/observatør) og Anne Iversen (referent)

  Sak 1 Innkalling og dagsorden

  Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende kommentarer: Alle varamedlemmer skal få tilsendt sakliste til styremøtene. Det ble etterlyst sakspapirer angående vedtektsendringer.

  Sak 2 Fastsettelse av nytt styremøte for behandling av forslag til ny kontrakt for dirigenten

  Styret har denne våren drøftet forslag til ny kontrakt for dirigenten. Det ble vedtatt at ytterligere drøftinger om ny kontrakt for dirigenten skulle utsettes.

  Sak 3 Utsettelse av tidspunktet for Årsmøte

  Styre besluttet å holde Årsmøte som opprinnelig fastsatt tirsdag 11. mai på Zoom, kl. 19.15, etter korøvelsen. Pga usikkerheten om hvor mange som kan delta på Zoom, tar Kjersti kontakt med kormedlemmene som ikke har deltatt på Zoomøvelsene. Stemmekontaktene tar kontakt med de andre medlemmene i sin gruppe som har deltatt på Zoom.

  Sak 4 Forslag til vedtektsendringer

  Forslaget utgår, fordi ny kontrakt for dirigenten ble utsatt.

  Sak 5 Planlegging av ny konsert, dato og sted

  Hovedverket blir Schuberts messe, som vi øver på. Kirsten og Natasja kommer med et forslag på et verk som vi kan synge i tillegg til Schubert. Det kom inn forslag på å holde konsert i november i år også et forslag på å utsette konserten til 2022 med en liten julekonsert i år. Korona situasjonen gjør det vanskelig å planlegge og korets økonomi er svak. Kirsten og Natasja kommer med et forslag til koret om tidspunkt for en konsert eventuelt julekonsert.

  Sak 6 Sommeravslutning for koret 08.06.21

  Vi har en intensjon om å holde en sommerfest 08.06. Vi er avhengig av hvilke korona tiltak som gjelder for å kunne gjennomføre festen.

  Sak 7 Eventuelt

  Ingen saker