Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake

  Referat fra styremøte tirsdag 7. september 2021 på Fagerborg skole Kl 17.30

  Tilstede:
  Elisabeth, Peder Chr, Knut Erlend, Kirsten, Kristine

  Utgangspunktet for møtet var innspillet fra vikar dirigenten fra siste øvelse. Gjermund Brenne er kantor i Fagerborg kirke. Han har foreslått at vi framfører Schuberts Messe der en søndag etter konserten vår.

  Kirken vil kunne bidra med gratis lokale på søndag og med noe tilskudd til musikerne på gudstjenesten. Tilskuddet vil de vurdere når vi har laget et budsjett hvor vi også stipulerer en sum i form av konsertstøtte fra Korforbundet. Konsertstøtte kan søkes allerede nå, det er en frist 15 september. Peder Chr har kontaktet korforbundet og mener det er nokså sikkert at vi får støtte til denne konserten, og foreslo at vi venter med søknaden til 15 mars, da flere detaljer er klare. Utbetaling vil ikke skje før etter konserten i alle fall.


  Datoene foreslått er konsert fredag eller lørdag og gudstjenesten på søndag, dvs. konsert 18. eller 19. og deltagelse i gudstjeneste den 20. mars - eller det samme uken etterpå.

  Vi foretrekker konsert på fredag, slik at lørdagen blir en hviledag. Vi må ha generalprøve torsdag. Med generalprøve på torsdag, blir det 3 frammøter, også for alle medvirkende som skal ha honorar.

  Peder har kontaktet solister, sopran: Gunda-Marie Bruce, tenor Eivind Kandal og bass Halvor Kjerkreid som var ledige og ble glade for henvendelsen. Kirsten sjekker antall musikere verket krever.

  Et annet tema er situasjonen for Tenorene. Vi har bare 2 igjen, og det er ikke holdbart, hverken for koret eller for de to. Peder Chr foreslo å la noen alter synge tenorstemme. Kirsten er ikke begeistret for tanken, da klangen i damestemmene er forskjellig fra herrestemmer, men det er en mulighet å undersøke.

  Vi må alle sammen trå til for å rekruttere, særlig tenorer. Styret oppfordrer alle kormedlemmer å tenke godt igjennom hvem de kan kontakte: naboer, kolleger, bekjente, familie. Hvem er det vi kjenner, som kanskje gjerne vil synge – men som trenger en ekstra dytt?

  I første omgang er det kanskje lettere å rekruttere først og fremst til vårt forestående prosjekt.

  Sunniva har laget en fin plakat for å rekruttere nye medlemmer. Vi ber henne omformulere teksten slik at vi nå i første omgang prøver å skaffe herrestemmer til Schubert og Gjeilo i mars.
  • På øvelsen gav Koret full tilslutning til tanken om 2 framføringer.


  Ref.: Kristine.